Beslut och diarium

Antal träffar 10  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
273/2014 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - inköp av byggmaterial 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2014-04-15 Aktiebolaget Interpares och Byggtrygg Aktiebolag
272/2014 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration - 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2014-04-15  
270/2014 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2014-04-14  
257/2014 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - uthyrning av tillfälliga trafikanordningar 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2014-04-09 Goldcup 9131 AB, under namnändring till Alces BidCo AB
250/2014 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - släpvagnar/trailers 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2014-04-04 Goldcup 9295 AB
139/2014 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2014-02-21  
126/2014 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2014-02-18  
89/2014 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster och bred 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2014-02-05 TeliaSonera AB (publ)
72/2014 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - branschen för tillhandahållande av franchisekoncept till friståen 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2014-01-30 Swedbank Franchise AB
664/2013 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2013-11-12  
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare