Vänd dig till rätt myndighet

Vi får ofta frågor som vi måste hänvisa vidare till andra myndigheter. Är du osäker på vilken myndighet du ska vända dig till? Här får du vägledning.

Har du frågor om: Kontakta:
Elpriser, elräkningar, avtal eller byte av elleverantör
 
Konsumenternas energimarknadsbyrå
www.energimarknadsbyran.se
 
Elnät, överföring av el eller fjärrvärme
 
Energimarknadsinspektionen
www.energimarknadsinspektionen.se
Tele, post, radio eller IT
 
Post- och telestyrelsen
www.pts.se
 
Reklam, avtalsvillkor, prisinformation, hushållsekonomi eller varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan
 
Konsumentvägledaren i din kommun eller Konsumentverket, www.konsumentverket.se
 
Tvister mellan konsument och företag
 
Allmänna reklamationsnämnden
www.arn.se
 
Konsumentinköp över gränserna
 
Konsument Europa
www.konsumenteuropa.se
 
Handelshinder över gränserna
 
Kommerskollegium
www.kommers.se
 
Bankavgifter, avtal eller lånevillkor samt försäkringar
 
Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
www.konsumenternas.se
 
Ger vägledning och hjälp till tele- och Internetkonsumenter Telekområdgivarna
www.telekomradgivarna.se
 
Banker, finans- och försäkringsbolags verksamhet
 
Finansinspektionen
www.fi.se
 
Statsstöd
 
Europeiska kommissionens representation i Sverige
www.eukomm.se
 

Senast ändrad: 2012-11-29